Steknite radno iskustvo!


Baner 1

Praksa za studente u kompanijama-članicama Helenskog privrednog udruženja Srbije

Helensko privredno udruženje Srbije, u saradnji sa Ambasadom Grčke u Beogradu i uz podršku Univerziteta u Beogradu, objavljuje 15 pozicija za tromesečnu praksu studenata u kompanijama-članicama Udruženja.

Ova nezavisna inicijativa je pokrenuta u cilju promocije kompanija-članica Helenskog privrednog udruženja i mogućnosti da budući mladi preduzetnici steknu radno iskustvo i povežu se sa tržištem rada.

Objavljene pozicije za tromesečnu praksu odnose se na aktivne studente Univerziteta u Beogradu.

Za detaljan i pojedinačan opis objavljenih pozicija i proces selekcije kandidata posetite:

www.hba.rs ili www.mfa.gr/serbia

Rok za prijavu kandidata je 10.03.2015.

Imena odabranih kandidata će biti objavljena 13.03.2015. na internet stranicama Helenskog privrednog udruženja i Ambasade Grčke u Beogradu. Praksa će početi 16.03.2015. i završiti se 15.03.2015.

Studentima će biti uručena potvrda o završenoj praksi na posebnoj menifestaciji koja će održati na Univerzitetu u Beogradu.

First Name:

Last Name:

Email:

Check-in date:

Check-out date: